Digitale toegankelijkheid

Provincie Gelderland wil dat iedereen alle informatie en diensten op deze website goed kan lezen en gebruiken. Het doel is dat de website toegankelijk is voor alle mensen, ook al hebben ze beperkingen of voorkeuren. 

Voor het maken van de website is gebruik gemaakt van een ingekochte, bestaande fondsenwervingstool van Kentaa. Dit betekent dat we voor de website te maken hebben met de beschikbare functionaliteiten en ook soms beperkingen van de Kentaa tool. Daarom beschikt de site nog niet over het certificaat voor toegankelijkheid overeenkomstig de WR2-AA richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl. 

Rekening gehouden met de richtlijnen voor toegankelijkheid 

Bij de opbouw en inrichting van de website is wel steeds rekening gehouden met de richtlijnen voor toegankelijkheid:

  • de webpagina’s zijn zo geschreven dat zo veel mogelijk mensen begrijpen wat er staat
  • de website is met elke pc, tablet of smartphone te gebruiken, ook met aangepaste apparatuur
  • de webpagina’s maken gebruik van goede duidelijke contrastkleuren en links in lopende teksten zijn onderstreept
  • de foto’s bevatten geen teksten, alle informatie is in de tekstkaders opgenomen
  • eventuele video's van provincie Gelderland voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen, zodat mensen met een visuele of taalbeperking ze ook kunnen bekijken. 

Maatregelen om de toegankelijkheid verder te vergroten

Provincie Gelderland laat de website nog testen op de toegankelijkheid. Daaruit zullen nog een aantal verbeterpunten naar voren komen. Provincie Gelderland bekijkt samen met Kentaa welke mogelijkheden er zijn om de verbeterpunten door te voeren in de website.

Pagina’s aangemaakt door derden (scholen en actiestarters)

Naast de pagina’s die aangemaakt zijn door de provincie, staan op deze website vooral pagina’s van scholen en actiestarters. Bij de bouw van deze pagina’s heeft de provincie de richtlijnen voor toegankelijkheid toegepast.

Tevens vraagt provincie Gelderland de scholen en actiestarters om hun pagina’s ook zo toegankelijk mogelijk in te richten. Hiervoor is informatie opgenomen in de Handleiding voor aanmaken schoolpagina's en acties en een aanvullende toelichting Pagina toegankelijk maken.

Desondanks is het mogelijk dat op de webpagina’s van scholen en actiestarters documenten en beeldmateriaal staan die niet toegankelijk zijn. Wij vragen je begrip daarvoor.

Provincie Gelderland kan contact opnemen met scholen of actiestarters als een pagina niet toegankelijk is. De provincie kan dan de school of actiestarter verzoeken om de pagina aan te passen, zodat de toegankelijkheid beter gewaarborgd wordt.

PDF-bestanden

De toegankelijkheidsrichtlijnen stellen hoge eisen aan PDF-bestanden. Provincie Gelderland kan niet garanderen dat alle PDF’s op deze website aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoen.

Problemen

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Stuur dan een mail naar groeneschoolpleinen@gelderland.nl. Wil je daarbij de link naar de webpagina vermelden waar je het probleem bent tegengekomen?

Meer informatie

Op de website https://www.digitoegankelijk.nl/ vindt je meer informatie over digitale toegankelijkheid.