Basisschool de Viersprong, Wijchen

van totaal € 15.000 (56%)
Binnenkort wordt (eindelijk!) gestart met de realisatie van een groen schoolplein op Basisschool de Viersprong in Wijchen. Een aantal jaren geleden hebben we de kinderen gevraagd wat hun wensen zijn voor het schoolplein, waar nu nog heel veel stoeptegels liggen. Tijdens deze gesprekken is naar voren gekomen dat de kinderen meer uitdaging willen, zodat ze heerlijk kunnen spelen, bewegen, ravotten en ontdekken. Daarnaast willen ze graag speeltoestellen met klim- en klautermogelijkheden. Er is een ontwerp gemaakt, waarbij zoveel mogelijk gehoor is gegeven aan deze wensen van de kinderen. Een groen schoolplein levert kinderen veel op, het zorgt onder andere voor: - Bevordering van de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling; - Minder pestgedrag en minder ruzie; - Stimuleert beweging; - Prikkelt de fantasie; - Een hoger leerrendement. Met als gevolg dat kinderen een veiligere leeromgeving ervaren en met meer plezier naar school gaan! Daarnaast zorgt een groen schoolplein voor meer biodiversiteit in de bebouwde omgeving, door de aanleg van verschillende planten en bomen. Met de onlangs toegekende subsidie van de Provincie Gelderland, kunnen we de basis van het plein aanleggen. Het is helaas niet voldoende om ook de wensen met betrekking tot de speeltoestellen te realiseren. Om geld in te zamelen gaan de kinderen binnenkort al aan het werk met een ‘klusjes-bingokaart’ en een sponsorloop. We vragen u daarnaast langs deze weg een bijdrage, zodat we de wensen van de kinderen zoveel mogelijk kunnen realiseren. Alvast heel erg bedankt namens alle kinderen van de Viersprong!
Bekijk alle
09-05-2022 | 20:23 Verdiend met klusjes en sponsorloop!
07-04-2022 | 21:58 Loïs .P heeft gedoneerd voor haar school Viersprong
02-04-2022 | 18:20 2e telling (1-4-2022) opbrengst sponsorloop alle klassen.
01-04-2022 | 13:06
01-04-2022 | 08:57