KBS De Zonnewende locatie Keerkring Apeldoorn

van totaal € 5.000 (0%)
Het schoolplein van KBS De Zonnewende locatie Keerkring ondergaat volgend schooljaar een metamorfose. Van een plein met veel tegels, naar een groen schoolplein waar voor elk kind speelmogelijkheden zijn. Zo komt er een waterpomp, lopen er beekjes over het schoolplein, wordt er een wilgenpad gerealiseerd en kunnen kinderen buiten les krijgen in een buitenklas. Het plein zal uitdagen tot creatief, divers spel waar elk kind zich motorisch optimaal kan ontwikkelen. Samen met de kinderen hebben we nagedacht over het ideale schoolplein, helpt u ons mee om al deze plannen te kunnen realiseren?