Speelplein Kindcentrum Oosterbeek open gezaagd!

21-07-2021 | 21:36

Vrijdag 11 juni is het nieuwe groene speelplein van de Bernulphusschool en kinderopvang SKAR bij het Kindcentrum Oosterbeek aan de Pastoor Bruggemanlaan in Oosterbeek feestelijk geopend. Onder toeziend oog van wethouder Marinka Mulder heeft de bekende Oosterbeekse kinderboekenschrijfster Kelly van Kempen het plein samen met directeur Jeroen Verhoeven en onder luid gejuich van de leerlingen open gezaagd. 

 Speeloase voor jong en oud

Met de opening van het groene speelplein is er een eind gekomen aan een meerjarig traject van ontwerpen, fondsenwerving en realisatie. Een groep enthousiaste ouders is samen met de kinderen 2 jaar geleden gestart met het ontwerpen van groen speelplein. Na het bijeenkrijgen van de benodigde financiering is het plein getransformeerd tot een groene speeloase voor jong en oud. Vele betontegels, een oud klimrek en ijzeren hekken hebben plaats gemaakt voor groene uitdagende speelelementen van natuurlijke materialen.  

Centraal in het ontwerp staan het natuurlijke amfitheater, een avonturenbos, het peuterplein veel plantvakken en speelelementen van boomstammen, takken en touwen. Directeur Jeroen Verhoeven van de Bernulphusschool: “Het vernieuwde speelplein biedt nu al veel meer mogelijkheden voor spelen en buitenlessen. Het is mooi om te zien hoe creatief kinderen in spel worden als er uitdagende spelelementen worden aangeboden, daarnaast zien we dat frisse buitenlucht, beweging en natuurlijke omgeving goed zijn voor fysieke en mentale gezondheid van kinderen“.

Betrokkenheid kinderen

De kinderen van zowel school als opvangorganisatie zijn nauw betrokken bij de uitvoering van het project. Middels een grote sponsorloop is er door de kinderen ruim vijf duizend euro opgehaald. Ook nu de nieuwe aanplant er staat geven kinderen op toerbeurt water. Voor het beheer zijn er plein-rangers benoemd die nu en in de toekomst ervoor zorgen dat het plein er netjes uit blijft zien. Teamleider Nena Gieling van SKAR: "Ook in de zomervakantie wordt hier zorg voor gedragen door de kinderen van de BSO en kinderen van het kinderdagverblijf".

Fondsenwerving & sponsoring
De toegekende subsidies, ontvangen sponsorbedragen, bijdragen van ouders en de inzet van vele vrijwilligers hebben ertoe geleid dat het nieuwe speelplein gerealiseerd kon worden. Het groene speelplein kan gerealiseerd worden door bijdragen van de gemeente Renkum, Provincie Gelderland, Jantje Beton, Prins Bernhard Cultuurfonds, Rabobank Arnhem e/o, Van Deventerstichting, Stichting Citer, Stichting Kinderkledingbeurs Oosterbeek, SKAR, Flores onderwijs en donaties van de Rotary, ouders en kinderen.  De initiatiefnemers bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van het nieuwe plein.