Kindcentrum Schimmelpenninck van der Oye - Hoevelaken

van totaal € 10.000 (65%)

Kindcentrum Schimmelpenninck van der Oye - Hoevelaken Help jij ons van dit schoolplein een belevingsvol, uitdagend en groen schoolplein te maken? Ons schoolplein biedt weinig variatie in speelgelegenheid. Daarom willen we dit veranderen tot een belevingsvol, uitdagend en groen schoolplein. Een plek waarop de kinderen volop kunnen bewegen, hun fantasie gebruiken, kunnen leren of juist een plekje vinden om te ontspannen. Het eindbeeld voor het plein is een ruimte waarbij beleving en gebruik voorop staan. Een plein waar voor alle leeftijden ruimte is om te spelen, te leren en te ontspannen. Daar waar kinderen gestimuleerd worden om te bewegen en te ontdekken. Waar de activiteiten van school, BSO en kinderopvang kunnen plaatsvinden en waar kinderen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders graag komen. Een buitenruimte die, meer dan nu, ondersteunend is aan het leren en ontwikkelen. We zien een buitenruimte voor ons waar van 8 tot 18 uur, volop gebruik van gemaakt wordt.

Om het plan te kunnen realiseren is geld nodig. Wat willen we gaan doen? Tegels eruit, veel groen erin, boomstronken en andere natuurlijke speelgelegenheden op het plein.Aanbrengen hoogteverschillen op het plein en aanleg speelheuvel met kruiptunnel en glijbaan Aanleggen waterspeelplaats met pomp Plaatsen nieuwe houten speeltoestellen, passend in de inrichting van een groen schoolplein Inrichten voetbalpleintje cq. pleintje voor andere sporten en spellen Een zitarena voor buitenlessen en zitplekken Aanleg moestuin / vlindertuin met insektenhotel. Om alle plannen en wensen uit te voeren is ongeveer € 70.000,- nodig. We willen nog € 10.000 ophalen via fondsenwerving en sponsoracties om alle wensen uit te kunnen voeren en het groene schoolplein ook te kunnen voorzien van nieuwe, mooie, passende, houten speeltoestellen. Daarvoor gaan we in de groepen met de leerlingen, leerkrachten en ondersteuning van ouders acties bedenken, uitwerken tot een actiepagina van de groep en breed verspreiden.

Bekijk alle
17-07-2021 | 09:40
12-07-2021 | 08:03 Aan: statiegeldflessen
06-07-2021 | 22:18
05-07-2021 | 10:37
03-07-2021 | 12:08