Kardinaal Alfrinkschool, Wageningen

van totaal € 10.000 (23%)

Help jij ons van dit saaie, lege, grijze plein naar een mooi, sportief, uitdagend en groen  schoolplein?

Ons schoolplein biedt weinig variatie in speelgelegenheid. Daarom willen we dit omtoveren tot een mooi, sportief, uitdagend en groen schoolplein. Een plek waarop de kinderen volop kunnen bewegen, hun fantasie gebruiken of juist een plekje vinden om rustig te kletsen. Sinds 2017 werken we aan de plannen om ons schoolplein om te vormen tot een groen schoolplein. En in 2019 gaat het dan ook echt gebeuren! Wat willen we gaan doen?

  • Tegels eruit, veel groen erin, boomstronken en andere natuurlijke speelgelegenheden op het plein
  • Aanbrengen hoogteverschillen op het plein en aanleg speelheuvel met kruiptunnel en glijbaan
  • Aanleggen waterspeelplaats met pomp
  • Plaatsen nieuwe houten speeltoestellen, passend in de inrichting van een groen schoolplein
  • Inrichten voetbalpleintje cq. pleintje voor ander sporten en spellen
  • Een zitarena voor buitenlessen en zit plekken
  • Aanleg moestuin met bijenhotel.

Om alle plannen en wensen uit te voeren is ongeveer € 62.000,- nodig. Hiervan hebben we al € 42.000,- bij elkaar en de uitvoering kan daarom dit jaar in ieder geval van start. We willen nog € 15.000 tot € 20.000 ophalen via fondsenwerving en sponsoracties om alle wensen uit te kunnen voeren en het groene schoolplein ook te kunnen voorzien van nieuwe, mooie, passende, houten speeltoestellen.

De komende weken gaan we in de groepen met de leerlingen, leerkrachten en ondersteuning van ouders acties bedenken, uitwerken tot een actiepagina van de groep en breed verspreiden. Ook gaan we de bedrijven benaderen om ons te sponsoren op onze schoolpagina.

Wilt u meer weten over de plannen voor het groene schoolplein en de crowdfunding acties van de Kardinaal Alfrinkschool, neem dan contact op met:

Kardinaal Alfrinkschool
Tarthorst 292
6708 JH Wageningen
 
Directeur: Agnes Scheffers
directie.ka@skovv.nl

Er is een flyer opgemaakt voor bedrijven, waarbij we bedrijven vragen om een eenmalige sponsorbijdrage voor het groene schoolplein. We hebben de ouders van onze leerlingen gevraagd om hulp bij het benaderen van bedrijven. Oproep aan de ouders die via de schoolnieuwsbrief verspreid is:

Als jij werkt bij een bedrijf, dat wellicht zou willen sponsoren, wil je dan deze flyer onder de aandacht brengen bij de juiste persoon binnen jouw bedrijf?  Een directe ingang in een bedrijf via een werknemer heeft meer kans van slagen, dan een benadering van bedrijven door onbekenden!

Graag doorgeven welk bedrijf je benaderd hebt, dan kunnen wij een overzicht bijhouden van de bedrijven die rechtstreeks door ouders benaderd zijn. Er is ook een sponsorcommissie opgericht en die zal ook andere lokale bedrijven benaderen, waar we geen ingang via ouders hebben. 

Hieronder de afbeelding van de flyer. 

 

Bekijk alle donateurs
10-06-2019 | 10:32 Een mooie school verdient een mooi schoolplein.
08-06-2019 | 08:35 Een bijdrage opgehaald door onze kinderen door klusjes te doen bij de buren. Ze hebben erg veel zin in het nieuwe schoolplein!
07-06-2019 | 14:38
06-06-2019 | 21:56 Aan: KA's laarzenactie
29-05-2019 | 19:04 Aan: KA's laarzenactie De opbrengst van de verkoop van plantjes en laarsjes tijdens de KAT theater voorstellingen