Kindcentrum Oosterbeek

van totaal € 10 (0%)

Met een groepje ouders filosofeerden we over hoe mooi het zou zijn als de buitenruimte van de het Kindcentrum Oosterbeek (KCO) spannender en optimaler gebruikt zou worden. Wat als het schoolplein een praktische, uitdagende en afwisselende mix zou worden van speeltoestellen en vrije ruimte? Beleving en uitdaging voor alle leeftijden! Uit dit idee groeide een ontwerp voor het schoolplein.

Het eindbeeld voor het plein is een ruimte waarbij beleving en gebruik voorop staan. Een plein waar voor alle leeftijden ruimte is om te spelen, te leren en te ontspannen. Daar waar kinderen gestimuleerd worden om te bewegen en te ontdekken. Waar de activiteiten van school, BSO en kinderopvang kunnen plaatsvinden en waar kinderen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders graag komen. Een buitenruimte die, meer dan nu, ondersteunend is aan het leren en ontwikkelen. We zien een buitenruimte voor ons waar van 8 tot 18 uur, volop gebruik van gemaakt wordt. We verwachten dat het nieuwe plein buiten schooltijden ook een functie krijgt voor de buurt en een duurzame inrichting van de openbare ruimte wordt. Onze ambitie is om het plan over maximaal 2 jaar werkelijkheid te laten zijn! Om het plan te kunnen realiseren is geld nodig. Op deze site kun je geld doneren of een actie starten!