Dit crowdfundingsplatform is een initiatief van provincie Gelderland en is voor scholen in Gelderland die geld willen inzamelen voor hun groene schoolplein. De provincie wil dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren in aanraking komen met natuur, zodat zij natuur kunnen waarderen, beleven en ontdekken. De groene schoolpleinen dragen daaraan bij.